multi info, hiburan, pengetahuan, dan aneka informasi

Kata dan Syair Puisi Indah Dalam Bahasa Jawa

Kata dan Syair Indah Dalam Bahasa Jawa - kalau ngomongin tentang puisi pasti banyak yang suka dengan rangkaian kata kata indah dan menarik dalam penguasaan bahasa jawa kromo tentunya anak sekarang cenderung lebih sulit dalam peguasaan bahasa jawa karena jarang menggunakan dalam kehidupan sehari hari lebih cenderung menggunakan bahasa gaul hahahaha.

Nahh disini akan sedikit saya share untuk anda tentang syair atau puisi bahasa jawa, bagi anda adek adek yang mendapatkan tugas bahasa daerah untuk membuat puisi bahasa jawa silahkan bisa di contoh di jadikan referensi untuk di jadikan ide baru dalam membuat puisi jawa. tapi ingat jangan langsung kopas plek paling tida edit bagian tertentu supaya terilihat original.

Sesanti

Angsluping baswara anggawa duka
Tumlusup ing ati tanpa kena diwaleri
Sansaya wengi
Nglenggana sansaya ndadi
Sepi
Sepining diri

Duh, wong bagus
Ngertiya nglenggananing jiwa
Kelangan rasa mecaki dina-dina
Tanpa ngerti,
Ngendi teba ngendi wewangenan

Aku isih kelingan
Nalikane ing plataran
Nyawang rembulan bebarengan
Nitiki wengi ngitungi lumintang
Sumebyar padhang ing lelangitan

Aku ngerti
Aku uga mung tansah nglakoni
Garising pepesthen kang wus dumadi
Amung siji tan dadi sesanti
Ugeming janji dak anti-anti
(lan sliramu mesthi ngerti, ora gelem ngerti)
Dudu nggresula dudu donga
Aku amung kepingin ngerti:
Kowe saiki ana ngendi?
NAhhh pada puisi jaa di atas mengedepankan tentang cinta seperti lagu lagu campur sari hahahaha kalau anda berminat silahkan di contoh.
Ron Garing

Wengi sansaya atis
Nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
Kang digawa dening angin

Prasasat tan kendhat
Anggonku kulak warta adol prungu
Ananging isih mamring

Aku wis pingin cecaketan
Obormu kang makantar-kantar
Madhangi jangkah lan jagatku

Ana ngendi papanmu
Lelana tapa brata
Tanpa pawarta tanpa swara

Aku kadya ron garing
Kumleyang kabur kanginan
Ing jagat peteng lelimengan

Krasa luwih abot
Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
Mlakuku ora mantep

Kagubet ribet lan ruwet
Adoh saka cahyamu
Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan
Guruku, sihku, oborku
Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

Saya sendiri kurang mengerti tentang apa maksut dari puisi diatas yan jelas amat sangat membinungkan.
nahhh untuk lebih banyak lagi anda bisa silahkan Download Puisi Jawa


Dalam link tersebut banyak sekali puisi jawa yang bisa anda download untuk anda jadikan referensi dalam tugas bahasa daerah anda untuk lebih mengenal dan belajar bahasa jawa

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive