multi info, hiburan, pengetahuan, dan aneka informasi

Wacana Persuasi Dalam Bahasa Jawa

Dhono-wareh - wacana persuasi dalam bahasa jawa Yukk kita belajar bahasa daerah untuk melestarikan budaya adat istiadat terutama bahasa daerah atau bahasa jawa, untuk lebih memahami bahasa jawa dan belajar berrikut adalah Bentuk wacana persuasi dalam bahasa jawa

Berhubung artikel nya tentang bahasa jawa jadi saya juga akan menghadirkanya juga dalam bahasa jawa.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta & Jawa Timur. Selain itu, Bahasa Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal beberapa daerah lain seperti di Banten terutama kota Serang, kabupaten Serang, kota Cilegon dan kabupaten Tangerang, Jawa Barat khususnya kawasan Pantai utara terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, kota Cirebon dan kabupaten Cirebon.

Persuasi Dalam Bahasa Jawa


Paragrap persuasi iku sambugane saka kembangane saka paragrap argumentasi. persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alesan, bukti, utawa tuladha kanggo nyakinanke pamaos. banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan ,rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos. bedane paragrap argumentasi lan paragrap persuasi. paragrap argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan / pendapat. nek paragrap persuasi ngarep - arep supaya pamaos melu karo kekarepane panulis.

Tuladha :
praktik pidato iku gedhe banget mupangate. saben praktik pidato iku mesthi duweni pengalaman kang paling nyensemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhen utawa praktik pidato temenan bakal saya akeh pengalaman batin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara - cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos.

wis ora mokal maneh yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha ( kaya rasa isin ), wedi lan grogi. percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo ngayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjengan kudu nglakoni praktik pidato. 


NAHHH itutadi sedikit pelajaran bahasa jawa tentang wacana persuasi dalam bahasa jawa semoga berkenan dan sedikit membantu anda dalam pelajaran bahasa daerah jawa. selain artikel diatas saya juga sudah berbagi Pidato Bahasa Jawa yang kiranya sudi layak untuk di simak sebagai tambahan belajar bahasa jawa.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive