multi info, hiburan, pengetahuan, dan aneka informasi

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil

agan lagi punya tugas disekolah tentang pelajaran bahasa Daerah untuk membuat Pidato dengan Bahasa Jawa, Mungkin dari saya sedikit bisa membantu agan sekalian dalam membuat pidato bahasa jaa Krama,

Berikut contoh pidato bahasa jawa krama inggil

Sugeng siang sedaya kemawun…

Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Bojonegoro, bapak ugi ibu guru, staf TU, konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. 
 
Kula siswa kelas 9B ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 9 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika. 
 
Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. 
 
Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Amargi pawiyatan menika supados kados griya kula payimbak. Bapak ibu guru inggih sampun kula anggep kados tiyang sepuh kula payimbak. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip. 
 
Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun.

Sugeng Siang…


TAG: contoh pidato basa jawa tentang kebersihan kemerdekaan pendidikan perpisahan krama inggil tentang hari kartini pidato bahasa jawa krama pidato basa jawa ulang tahun

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive